Повече от 7 години обслужваме индивидуалните ИТ потребности на български и международни фирми, неправителствени организации и институции в различни сфери на дейност.
 

Поддръжка, информационно и уеб обслужване за фирми