Стремим се да реализираме най-добрите практики в поддръжката и управлението на информационните системи в малки и средни фирми